Bryggarbete

Lördagen den 30 september kl 10.00 inleds bryggbytet av brygga 1 med upptagning av bommarna. Vi önskar att många kan och vill delta.
Välkommen hälsar Styrelsen