Medlemsbrev

Hej medlem i Hagavikens hamn!
Mitt i båtsäsongen vill vi nu uppmärksamma dig på några saker.

• Vi är glada över att ha fått nya avfallskärl till hamnen och för att avfallshanteringen ska fungera vill vi därför göra er uppmärksamma på att kärlen endast är avsedda för hushållssopor i form av brännbart och kompost – metall, glas och andra grovsopor måste tas till en återvinningsstation (närmaste finns på Hertsön).

Ifall kärlen någon gång skulle vara fulla vill vi vänligen be er ta med era sopor och inte lägga de bredvid kärlen. Påsar utanför kärlen ser tråkigt ut och lockar dit fåglar/djur som sprider skräpet på området. Om alla hjälps åt och följer riktlinjerna kan vi tillsammans se till att hamnområdet hålls rent och snyggt även i fortsättningen!

• Elarbete pågår på bryggorna, så snart har vi el och lyse på alla bryggor. Var försiktig, snubbelrisk under arbetstiden!

• Vecka 27 kommer en vågbrytare med belysning ankras i höjd med piren, skyltning kommer så småningom och vi kommer sänka farten i hamnområdet ytterligare.

• Visst har du försäkrat din båt, det är viktigt! För att föreningens försäkring ska gälla krävs att alla båtar i hamnen är försäkrade. Vi värnar om hamnen, bryggan och grannens båt som kan bli drabbad om din båt är oförsäkrad.

• Har vi rätt uppgifter om dig och din båt? För att kunna skicka information såsom vaktlistor, fakturor och årsmötesprotokoll är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Meddela ändringar till info@hagavikenshamn.se

Tillsammans gör vi Hagavikens hamn till skärgårdens bästa hamn!