Låg grundvattennivå i Hagaviken

Hej medlem i Hagavikens hamnförening!

Det är låg grundvattennivå i Hagaviken.

Är du hamnvakt en den närmaste tiden, ta med vatten för säkerhets skull.Vi fyller inga dunkar med vatten. Var sparsam med vatten!

Hälsar styrelsen