Årsmöte och arbetsdag 27/5 kl 11

Då träffas vi i hamnen. Först genomför vi vårt årsmöte, sedan har vi en del arbetsuppgifter att hugga in på.

  • Brygga 1 16 st. bommar ska flyttas
  • Bygga en bänk runt belysningsmasten, så vi slippe se betongplintarna
  • Informationstavlan ska monteras upp
  • Hamnstugans gavel och fasad mot sjön ska målas
  • Göra iordning cykelbodan. Golvet sviktar och den ska placeras på rätt ställe
  • Bygga ett litet hus över toatömningen
  • Montera tappkran och slang för dricksvatten
  • Kärror och vagnar ska gås igenom
  • Städning av hamnområdet samt plocka upp hundskit

Vi kommer att dela upp oss i grupper. Om du känner för att måla tar du med lämpliga kläder.
Vi är helt imponerade av att det är så många som kommer på våra arbetsdagar. Tack vare detta så hinner vi på några timmar fixa till det mesta samt det viktigaste att fika och umgås.

Varmt välkomna!
Styrelsen