Välkommen till Hagavikens hamnförening.
Båthamn för fritidsbåtar i Luleå.


Djupet i hamnen är 2-3 m.
Förtöjning består av Y-bom i olika längd och bredd.

Hamnservice:
– Sjösättningsramp
– Mastkran
– Sophantering
– Avloppstömning
– El
– Vatten
– Toalett

Hitta till oss