Hamninfo

I hamnen finns sjösättningsramp, mastkran, sophantering, el, vatten och toalett,
Båtramp  Sopmaja  El  Vatten  Mastkran  WC
Parkering
– Parkering finns uppmärkt för medlemmarnas bilar.- Uppställningsplatser inför vintern finns inom hamnen.

Vid intresse av båtplats, hyra uppställningsplats, eller bara en fråga, skriv till oss via vårat kontaktformulär.

Brygga