Hamninfo

I hamnen finns sjösättningsramp, mastkran, sophantering, avloppstömning, el, vatten och toalett,

Parkering
– Parkering finns uppmärkt för medlemmarnas bilar.- Uppställningsplatser inför vintern finns inom hamnen.
Vid intresse av båtplats, hyra uppställningsplats, eller bara en fråga, Se kontaktsidanBrygga