Årsmöte och arbetsdag 27/5 kl 11

Då träffas vi i hamnen. Först genomför vi vårt årsmöte, sedan har vi en del arbetsuppgifter att hugga in på.

 • Brygga 1 16 st. bommar ska flyttas
 • Bygga en bänk runt belysningsmasten, så vi slippe se betongplintarna
 • Informationstavlan ska monteras upp
 • Hamnstugans gavel och fasad mot sjön ska målas
 • Göra iordning cykelbodan. Golvet sviktar och den ska placeras på rätt ställe
 • Bygga ett litet hus över toatömningen
 • Montera tappkran och slang för dricksvatten
 • Kärror och vagnar ska gås igenom
 • Städning av hamnområdet samt plocka upp hundskit

Vi kommer att dela upp oss i grupper. Om du känner för att måla tar du med lämpliga kläder.
Vi är helt imponerade av att det är så många som kommer på våra arbetsdagar. Tack vare detta så hinner vi på några timmar fixa till det mesta samt det viktigaste att fika och umgås.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Landgångar, vinterställning

Vinterförberedelser pågår och landgångar kopplas loss från bryggorna

Söndag 17/10

Medlemmar som vill ha kvar båtarna i vattnet hänvisas till Pirbryggan, där blir landgången kvar ett tag till.

Vatten och avlopp är avstängt, Sopbodan stängd.

Arbetsdag i hamnen lördag 18/9

Lördag den 18 september kl.11 samlas vi.

Arbetsuppgifter:

 • Bryggorna utmed stenpiren behöver förankras bättre samt sätta dit nya plankor.
 • Brygga 2: skarven ska lagas och elanslutning förbättras.
 • Hamnstugan: Ny panel på gaveln
 • Trasiga flaggstången ska bort
 • Markeringar med käppar inför snöröjningen
 • Städning, slyröjning och krattning av hamnområdet

Vi delar upp oss i grupper. Du som vill montera panel tar med dig verktyg och skruvdragare.
Den egna landplatsen städas och röjs vid en annan tidpunkt, denna dagen tillägnas det gemensamma.

Vi bjuder på varmkorv, fika och socialt umgänge.

Hälsningar
Styrelsen

Medlemsbrev

Hej medlem i Hagavikens hamn!
Mitt i båtsäsongen vill vi nu uppmärksamma dig på några saker.

• Vi är glada över att ha fått nya avfallskärl till hamnen och för att avfallshanteringen ska fungera vill vi därför göra er uppmärksamma på att kärlen endast är avsedda för hushållssopor i form av brännbart och kompost – metall, glas och andra grovsopor måste tas till en återvinningsstation (närmaste finns på Hertsön).

Ifall kärlen någon gång skulle vara fulla vill vi vänligen be er ta med era sopor och inte lägga de bredvid kärlen. Påsar utanför kärlen ser tråkigt ut och lockar dit fåglar/djur som sprider skräpet på området. Om alla hjälps åt och följer riktlinjerna kan vi tillsammans se till att hamnområdet hålls rent och snyggt även i fortsättningen!

• Elarbete pågår på bryggorna, så snart har vi el och lyse på alla bryggor. Var försiktig, snubbelrisk under arbetstiden!

• Vecka 27 kommer en vågbrytare med belysning ankras i höjd med piren, skyltning kommer så småningom och vi kommer sänka farten i hamnområdet ytterligare.

• Visst har du försäkrat din båt, det är viktigt! För att föreningens försäkring ska gälla krävs att alla båtar i hamnen är försäkrade. Vi värnar om hamnen, bryggan och grannens båt som kan bli drabbad om din båt är oförsäkrad.

• Har vi rätt uppgifter om dig och din båt? För att kunna skicka information såsom vaktlistor, fakturor och årsmötesprotokoll är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Meddela ändringar till info@hagavikenshamn.se

Tillsammans gör vi Hagavikens hamn till skärgårdens bästa hamn!

Halkfria bomplattformar

Föreningen har som målsättning att alla träplattformar ska ersättas pga säkerhetsskäl.
Ni som medlem i Hagavikens hamnförening, har nu möjlighet att köpa halkfria bomplattformar till ett rabatterat pris via föreningen.

Pris: Bomplattform 800 kr / st inkl moms (ordinarie pris 989 kr / st)

Du gör din beställning genom att betala in aktuell summa till föreningens Plusgiro: 441 09 08-0
Obs! Viktigt att du vid betalning skriver följande i meddelandefältet: båtplats nr, placering av bomplattform (se bild, vänster/höger/par) och medlemsnamn. (För att vi ska veta till vilken plats och placering det ska levereras).

Vi samlar ihop ett antal beställningar och sedan levererar styrelsen plattformarna till önskad plats. 
Leverantören rekommenderar att vi fäster plattformarna med buntband så kan de ligga kvar över vintern, skall inte skruvas!

Då det finns ett begränsat antal i lager är det först till kvarn som gäller, därefter kan det bli en viss leveranstid pga tillverkningstid.

Exempel på meddelande vid betalning (beställning) av en höger plattform.
296, höger, A.Andersson
Exempel på meddelande vid betalning (beställning) av en höger och vänster plattform (ett par).
296, par, A.Andersson

Mvh styrelsen

MEDLEMSREGISTER och ansvar för GDPR

Hagavikens hamnförening som är en ideell förening som driver en mindre hamn om 165 båtplatser där medlemmarna har nyttjanderättsavtal på båtplatserna. Vi inom Hagavikens hamnförening ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av ditt medlemskap i föreningen. Vi behöver behandla dina uppgifter för att du ska kunna vara medlem i Hagavikens Hamnförening.

Vi använder oss av Båtunionens Administrationssystem BAS, som gör att föreningen kan organisera medlemmar, kan fakturera medlemmar och administrera båtplatser och båtuppläggningsplatser. Detta system används endast av styrelsen som har Lösenord för inloggning i medlemsregistret.

Medlemmar som vill anmäla ändringar i sina uppgifter mailadress, telefonnummer mm gör detta genom att maila till info@hagavikenshamn.se

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter?
Kontakta föreningens styrelse. Du kan också skicka ett mail till Hagavikens hamnförening: info@hagavikenshamn.se