Författararkiv: Åsa Thomtén

Medlemsbrev

Hej medlem i Hagavikens hamn!
Mitt i båtsäsongen vill vi nu uppmärksamma dig på några saker.

• Vi är glada över att ha fått nya avfallskärl till hamnen och för att avfallshanteringen ska fungera vill vi därför göra er uppmärksamma på att kärlen endast är avsedda för hushållssopor i form av brännbart och kompost – metall, glas och andra grovsopor måste tas till en återvinningsstation (närmaste finns på Hertsön).

Ifall kärlen någon gång skulle vara fulla vill vi vänligen be er ta med era sopor och inte lägga de bredvid kärlen. Påsar utanför kärlen ser tråkigt ut och lockar dit fåglar/djur som sprider skräpet på området. Om alla hjälps åt och följer riktlinjerna kan vi tillsammans se till att hamnområdet hålls rent och snyggt även i fortsättningen!

• Elarbete pågår på bryggorna, så snart har vi el och lyse på alla bryggor. Var försiktig, snubbelrisk under arbetstiden!

• Vecka 27 kommer en vågbrytare med belysning ankras i höjd med piren, skyltning kommer så småningom och vi kommer sänka farten i hamnområdet ytterligare.

• Visst har du försäkrat din båt, det är viktigt! För att föreningens försäkring ska gälla krävs att alla båtar i hamnen är försäkrade. Vi värnar om hamnen, bryggan och grannens båt som kan bli drabbad om din båt är oförsäkrad.

• Har vi rätt uppgifter om dig och din båt? För att kunna skicka information såsom vaktlistor, fakturor och årsmötesprotokoll är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Meddela ändringar till info@hagavikenshamn.se

Tillsammans gör vi Hagavikens hamn till skärgårdens bästa hamn!

MEDLEMSREGISTER och ansvar för GDPR

Hagavikens hamnförening som är en ideell förening som driver en mindre hamn om 165 båtplatser där medlemmarna har nyttjanderättsavtal på båtplatserna. Vi inom Hagavikens hamnförening ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av ditt medlemskap i föreningen. Vi behöver behandla dina uppgifter för att du ska kunna vara medlem i Hagavikens Hamnförening.

Vi använder oss av Båtunionens Administrationssystem BAS, som gör att föreningen kan organisera medlemmar, kan fakturera medlemmar och administrera båtplatser och båtuppläggningsplatser. Detta system används endast av styrelsen som har Lösenord för inloggning i medlemsregistret.

Medlemmar som vill anmäla ändringar i sina uppgifter mailadress, telefonnummer mm gör detta genom att maila till info@hagavikenshamn.se

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter?
Kontakta föreningens styrelse. Du kan också skicka ett mail till Hagavikens hamnförening: info@hagavikenshamn.se

Arbetsdag i hamnen 26 maj

Lördag 26 maj (om vi inte blir klar med Y-bommarna fortsätter arbetet på söndag 27 maj)

Klockan 10-15

Vad ska vi göra?

  • Montera y-bommar på brygga 1
  • Städa området
  • Städa stugan
  • Uppdatera dina kontaktuppgifter i vårt medlemsregister
  • Spika trall till latrinpumpen
  • Titta in i den nya vaktstugan

Sjöräddningssällskapet besöker oss kl 13:00
-passa på att få information om deras verksamhet, teckna medlemskap och titta i deras båt

Något i magen?
Vi firar Båtunionen som fyller 90 år med tårta och kaffe
Varmkorv med bröd serveras i stugan

Ta på dig oömma kläder och så ses vi!